• Zwroty i reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem i dokonałeś zakupu na odległość w naszym Sklepie internetowym, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się mailowo.

 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy

  • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
  • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Varius telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (VARIUS Ryszard Stoike Piękna 13 85-303 Bydgoszcz, sklep@varius.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
  • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Varius w ciągu 14 dni.
  • Konsekwencje odstąpienia od umowy:

Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT lub paragon zakupu). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot towaru (koszt odesłania towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Varius zwróci Klientowi poniesione koszty zakupu towaru przez Klienta wraz z kosztem dostarczenia towaru do klienta– niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Varius informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Varius zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:

VARIUS Ryszard Stoike

Piękna 13,

85-782 Bydgoszcz

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduję się w zakładece Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie powyższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
VARIUS Ryszard Stoike Piękna 13, 85-782 Bydgoszcz  lub mailowo (sklep@varius.pl) 

Czas na reklamcję z tytułu rekojmi wynosi 2 lata.
 


Varius-Logo-na-OK-kopia(1).jpg


 

  • Sklep zamknięty