W DNIACH 23-31.07.2022

 PRZERWA URLOPOWA

 

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

2021-09-13

 

 I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy Varius Sylwia Stoike Uznamska 5/25 85-782 Bydgoszcz  REGON: 871642296 NIP: 8751257666 (zwaną poniżej Varius) i jej Klientami w sklepie internetowym Varius.pl. 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest SHOPER płatności. 

Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej shop@varius.pl  lub na numer telefonu 602637149. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 o 15:00


 

II. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia 

   1. Przebieg procesu zamówienia

 • Varius oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów włókienniczych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub koloru. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
 • Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
 • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
 • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
 • Varius oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 • Varius  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np./tj. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Varius zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty".
 • Varius nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest obowiązany do ponownego uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest anulowane.

   2. Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie  Varius służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Varius następuje w momencie, gdy Varius przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie dowodu zakupu oraz faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi bądź przesyłanych pocztowo. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

     3. Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są  konsumentom w ilościach detalicznych oraz hurtowych. Oferta Varius kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.


 

III. Ceny i koszty przesyłki

     1. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

     2. Koszty przesyłki

Przesyłka w sklepie Varius jest darmowa.


 

IV. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybrania płatności przy odbiorze; natomiast  wybór: płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- liczony jest on od dnia dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy(uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.)

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Varius zastrzega sobie prawo do zorganizowania częściowej dostawy najpóźniej w terminie 5 dni, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy Varius nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Varius z może wypowiedzieć umowę. Wówczas Varius powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Varius zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta Varius.  Varius ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Varius przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Varius. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

Wysyłka towaru odbywa się z głównego magazynu sklepu tj.:  VARIUS Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, tel: 602 637 149


 

V. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Varius, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Varius.


 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zwroty towarów

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się mailowo.

 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Varius telefonicznie lub w formie pisemnej np. za pomocą poczty elektronicznej  shop@varius.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Varius w ciągu 14 dni.
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy:

Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Varius zwróci Klientowi poniesione koszty zakupu towaru  przez Klienta, bez  kosztów dostawy – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Varius informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Varius zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres głównego magazynu sklepu tj.:  VARIUS, Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, 602 637 149

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W Varius zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny nie  jest bezpłatny. Kupujący odsyła towar na własny koszt. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres głównego magazynu sklepu tj.: 

VARIUS Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, tel: 602 637 149

 1. Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
 2. Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
 3. Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 4. Adres konsumenta(-ów)
 5. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 6. Data 

(*) Niepotrzebne skreślić

2. REKLAMACJE

 1) Wszystkie towary zakupione w firmie VARIUS Sylwia Stoike objęte są rękojmią za wady w okresie dwóch lat od daty zakupu, 

pod warunkiem:

- prawidłowego używania,

- odpowiedniej konserwacji i czyszczenia,

- właściwego transportu,

- odpowiedniego magazynowania.

   2) Klient ma obowiązek zgłosić pisemnie reklamację: mailem lub pocztą. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu reklamacyjnym i powinno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy,

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,

- telefon kontaktowy i adres e-mail bądź adres do korespondencji,

- datę i miejsce zakupu,

- kopię dowodu sprzedaży faktury VAT / paragonu, 

- nazwę produktu,

- ilość,

- data stwierdzenia wady,

- powód reklamacji,

- żądanie reklamującego,

   3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pisemnie:

- e-mailem: shop@varius.pl

- pocztą na adres głównego magazynu sklepu tj.:  VARIUS Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, tel: 602 637 149

   4) W przypadku odsyłania reklamowanego produktu należy do niego dołączyć wszystkie otrzymane wraz z nim akcesoria. Reklamacja zawierająca niekompletne produkty nie będzie rozpatrywana do czasu otrzymania kompletnego produktu, w takim przypadku za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania ostatniej części produktu stanowiącej jego komplet.

 5) Varius udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 


 

VII. Gwarancja i odpowiedzialność

Paczki  z włókninami są pakowane próżniowo. Po otrzymaniu włókniny należy natychmiast ją rozpakować i pozostawić w stanie luźnym, żeby włókno nie uległo trwałemu odkształceniu i mogło wrócić do swojej pierwotnej postaci.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie VARIUS objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.


 

VIII. Metody płatności

Metody płatności

     1. Dostępne formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest firma Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 • szybkie przelewy
 • płatność kartą  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 
 • BLIK
 • Google Pay
 • płatność odroczona
 • raty online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     2. Płatność gotówką przy odbiorze

WAŻNE: Zdrowie naszych klientów, partnerów i usługodawców jest dla nas najważniejsze. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), prosimy o korzystanie z opcji płatności gotówką przy dostawie jedynie wtedy, gdy nie mogą Państwo użyć innej metody płatności.

Bezgotówkowe metody płatności będą obsługiwane priorytetowo.

     3. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

 • Rachunek bankowy: SANTANDER BANK
 • Nr konta dla przelewów w PLN: 30 1090 1896 0000 0001 4859 9925
 • Odbiorca:  VARIUS Sylwia Stoike Uznamska 5/25 85-782 Bydgoszcz
 • Adres odbiorcy:  Tytuł przelewu: numer zamówienia
 • Zamawiający: Imię i nazwisko
 • Kwota przelewu: końcowa suma rachunku   

 

 

               

 


                          

      IX. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Numery telefonów oraz maile przekazywane są jedynie przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
VARIUS Sylwia Stoike NIP: 8751257666 z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Uznamska 5/25

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • E-mail: shop@varius.pl
 • telefon: 602637149 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

     5. Używamy Państwa danych osobowych w celu zrealizowania Państwa zamówień i przygotowania ich do wysyłki. Jeśli posiadają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, konieczne będzie podanie danych logowania (adres e-mail i hasło) w celu weryfikacji kont

     6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     7. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.

     8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.X. Regulacja końcowa

 1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w  mocy prawnej.
 2. Korzystanie z serwisu varius.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

                                                                               

O nas

Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży wypełnień do poduszek i kołder, tkanin pościelowych, skór, filców i dodatków kaletniczych.

Wszystkie oferowane przez nas produkty to wyroby wysokogatunkowe, takie które spełniają najwyższe normy i są bezpieczne dla zdrowia. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najtrwalsze produkty. Produkujemy włókniny puszyste oraz niektóre filce, pozostały asortyment pozyskujemy bezpośrednio od sprawdzonych producentów, dlatego uzyskujemy możliwie najlepszą cenę w stosunku do jakości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl