W DNIACH 23-31.07.2022

 PRZERWA URLOPOWA

 

Zwroty i reklamacje

 

I. ZWROTY TOWARÓW

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się mailowo.

 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Varius telefonicznie lub w formie pisemnej np. za pomocą poczty elektronicznej  shop@varius.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Varius w ciągu 14 dni.
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy:

Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Varius zwróci Klientowi poniesione koszty zakupu towaru  przez Klienta, bez  kosztów dostawy – niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Varius informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Varius zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres głównego magazynu sklepu tj.:  VARIUS, Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, 602 637 149

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. W Varius zwrot towarów do 14 dni bez podania przyczyny nie  jest bezpłatny. Kupujący odsyła towar na własny koszt. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres głównego magazynu sklepu tj.: 

VARIUS Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, tel: 602 637 149

 1. Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*
 2. Data zamówienia (*)/data odbioru (*))
 3. Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 4. Adres konsumenta(-ów)
 5. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 6. Data 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej środki za  zakup  zostaną zwrócone na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

 

 

II. REKLAMACJE

  1. Wszystkie towary zakupione w firmie VARIUS Sylwia Stoike objęte są rękojmią za wady w okresie dwóch lat od daty zakupu, 

pod warunkiem:

- prawidłowego używania,

- odpowiedniej konserwacji i czyszczenia,

- właściwego transportu,

- odpowiedniego magazynowania.

   2. Klient ma obowiązek zgłosić pisemnie reklamację: mailem lub pocztą. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu reklamacyjnym i powinno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy,

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,

- telefon kontaktowy i adres e-mail bądź adres do korespondencji,

- datę i miejsce zakupu,

- kopię dowodu sprzedaży faktury VAT / paragonu, 

- nazwę produktu,

- ilość,

- data stwierdzenia wady,

- powód reklamacji,

- żądanie reklamującego,

   3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pisemnie:

- e-mailem: shop@varius.pl

- pocztą na adres głównego magazynu sklepu tj.:  VARIUS Piękna 13, 85- 303 Bydgoszcz, tel: 602 637 149

   4. W przypadku odsyłania reklamowanego produktu należy do niego dołączyć wszystkie otrzymane wraz z nim akcesoria. Reklamacja zawierająca niekompletne produkty nie będzie rozpatrywana do czasu otrzymania kompletnego produktu, w takim przypadku za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania ostatniej części produktu stanowiącej jego komplet.

 5. Varius udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

 

O nas

Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży wypełnień do poduszek i kołder, tkanin pościelowych, skór, filców i dodatków kaletniczych.

Wszystkie oferowane przez nas produkty to wyroby wysokogatunkowe, takie które spełniają najwyższe normy i są bezpieczne dla zdrowia. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najtrwalsze produkty. Produkujemy włókniny puszyste oraz niektóre filce, pozostały asortyment pozyskujemy bezpośrednio od sprawdzonych producentów, dlatego uzyskujemy możliwie najlepszą cenę w stosunku do jakości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl